Τον Απρίλιο του 2003 ιδρύθηκε το σωματείο με την επωνυμία «Φίλοι των Υακινθείων εκδηλώσεων. Βλέμμα στους πολιτισμούς του Ιερού βουνού της Ίδης».

Το σωματείο ιδρύθηκε για να υποστηρίξει τις εκδηλώσεις, που από το 1998 άρχισαν να διεξάγονται στα Ανώγεια και στον χώρο του Αγίου Υακίνθου, αλλά και να υλοποιήσει τις ιδέες και τις αξίες που αναλυτικά περιγράφονται στο καταστατικό του, όπου κεντρικοί πυλώνες αποτελούν η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εγρήγορση, η λαογραφική καταγραφή της υλικής και άυλης παράδοσης και η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικών ανταλλαγών σε συνεργασία με άλλους φορείς από την Κρήτη, την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Μεσογείου.

Μέχρι και σήμερα ο σύλλογος έχει διαδραματίσει,  με τις αποφάσεις και τις παρεμβάσεις του, σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής και είναι ο διοργανωτής των Υακινθείων που πραγματοποιούνται από το 1998 την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου.

 

Τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου είναι:

Δραμουντάνης Γιώργος, Πρόεδρος

Βρέντζου Αικατερίνη, Αντιπρόεδρος

Σμπώκου Ελένη, Γραμμάτεας

Μπαγκέρη Μαρία, Ταμίας

Κουμαντάκη Ύβα, Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

Δραμουντάκη Μαρία, Μέλος

Νταγιαντά Τζούλια, Μέλός

 

Τα μέλη του πρώτου ΔΣ του συλλόγου ήταν οι:

Δραμουντάνης Νίκος, Πρόεδρος

Γραμματικάκης Μανόλης, Αντιπρόεδρος

Βρέντζου Κατερίνα, Γραμματέας

Αγγελάκη Μαρίνα, Ταμίας

Δραμουντάνης Γιώργος, Μέλος

 

Καλλιτεχνικός Διευθυντής των Υακινθείων είναι ο Λουδοβίκος των Ανωγείων (Γιώργης Δραμουντάνης).