Υακίνθεια 2019

Τα εισιτήρια εκδίδονται στο θέατρο.
Οι τιμές για τις εκδηλώσεις του φετινού φεστιβάλ θα ανακοινωθούν με το πρόγραμμα.