Υακίνθεια 2012 – Για να δεις τα άστρα, πρέπει να σηκώσεις κεφάλι…