Υακίνθεια 2004 – Τα «Υακίνθεια» δεν ……φοβούνται την ειρωνεία