Υακίνθεια 1999 – Η μάνα – γυναίκα, μορφή προσφοράς και δοτικότητας